Alkoholizm – leczenie w prywatnym ośrodku uzależnień

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu to placówka, do której może zgłosić się każdy alkoholik, który chce zerwać z nałogiem.

Co zapewnia pacjentom ośrodek prywatny leczenia alkoholizmu?

Dobry prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu gwarantuje osobom, które zostaną przyjęte na leczenie alkoholizmu anonimowość i dyskrecję. Ponadto godny zaufania prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu zapewnia pacjentom bezpieczeństwo. Każda osoba, która zgłasza się na leczenie alkoholizmu do takiego ośrodka ma zapewnioną opiekę lekarza pierwszego kontaktu i lekarza psychiatry.

Z uwagi na to, że alkoholizm leczenie odbywa się w trybie całodobowym, pacjenci przez całą dobę mogą też liczyć na opieką pielęgniarki i ratownika medycznego. Ośrodek oferuje alkoholizm leczenie w turnusach, których długość dopasowywana jest do potrzeb danego pacjenta.

Wykwalifikowana kadra dodatkową zaletą prywatnego ośrodka leczenia uzależnień

Alkoholizm leczenie prowadzone jest według programu opracowanego przez kadrę ośrodka. Terapia alkoholowa odbywa się pod kierunkiem doświadczonych terapeutów uzależnień. Terapia alkoholowa prowadzona jest więc w bardzo profesjonalny sposób. Terapia alkoholowa w dobrym ośrodku na ogół przynosi zadowalające efekty.

Oczywiście bardzo dużo zależy tutaj od samego pacjenta. Im bardziej pacjentowi zależy na tym, aby powrócić do życia w trzeźwości, tym większe szanse na to, że terapia okaże się skuteczna. Warto pamiętać, że leczenie w prywatnym ośrodku terapii alkoholowej nie zawsze jest bezpłatna. Nie każda placówka ma bowiem podpisany kontrakt z NFZ.